Kompleksowa spedycja żywności
Kompleksowa spedycja żywności

Globalna gospodarka napędzana jest potrzebami przemysłu rolno-spożywczego. Codziennie transportowane są miliony ton żywności, wymagające specjalnych warunków przewozu gwarantujących świeżość i wysoką jakość produktów.

Różnorodność towarów obejmująca produkty spożywcze nisko i wysoko przetworzone stawia przed przewoźnikami i spedytorami trudne zadanie. Dla każdego produktu, czy to będą warzywa, mleko, jogurty, mięso, wędliny, czy ryby i owoce morza musimy stworzyć odpowiednie możliwości techniczne gwarantujące bezpieczny transport towarów.

Mając na uwadze wysoki stopień złożoności zagadnienia z rozróżnieniem wymagań stawianych przez rodzaje transportu i przewożone towary, Dor-Cel Sp. z o.o. powołał zespół specjalistów spedytorów do wyłącznej obsługi przesyłek spożywczych pod nazwą DC-FOOD.