Oferta

Oferta zespołu DC-FOOD dotyczy spedycji towarów spożywczych w imporcie i eksporcie. Dzięki posiadanemu doświadczeniu w łańcuchach transportowych wykorzystujemy wszystkie rodzaju transportu: morski , lądowy, kolejowy i lotniczy. Dzięki sieci własnych agencji celnych możemy dokonywać odpraw w urzędach celnych w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Gdyni.

Obsługujemy różnego rodzaju towary spożywcze a między innymi;

• towary głęboko mrożone (mięso, ryby i owoce morza)
• towary przetworzone przygotowane do sprzedaży detalicznej (konserwy)
• produkty spożywcze i nabiał
• owoce i warzywa

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają oferować usługi obejmujące:

• organizację spedycji w imporcie i eksporcie
• przewozy w temperaturze kontrolowanej
• odprawy celne w Polsce i Unii Europejskiej
• odprawy sanitarne
• tranzyt
 

 

 • Lot
  logo Emirates
  logo iata
  logo_aeo
 • Lot
  logo Emirates
  logo iata
  logo_aeo
 • Lot
  logo Emirates
  logo iata
  logo_aeo
 • Lot
  logo Emirates
  logo iata
  logo_aeo